Hvordan installere grusarmering

8 enkle steg for installasjon av grusarmeringsmatter

Grusarmering er en effektiv løsning for å stabilisere grusflater i innkjørsler, gangstier, parkeringsplasser og hager. Følg disse enkle trinnene for å installere grusarmering riktig og ha en stabil og vedlikeholdsfri grusflate som holder seg pen i mange år.

ECCOgravel S37

Trinn 1: Forbered underlaget

 1. Merk av området hvor grusarmeringen skal legges.
 2. Grav ut området til en dybde på ca. 20-30cm, avhengig av belastningen som området skal tåle. Fjern alltid matjord

Trinn 2: Grenser

 1. Plasser kantene\avgrensingen av grusen. Dette kan være kantsten, hagekanter, asfalt eller annet som avgrenser området. De skal være 2 cm over nivået på toppen av rutenettet.

Trinn 3: Lag grusfundamentet (Kun ved biltrafikk)

 1. Fyll utgravningen med et bærelag av grov grus (0-32 mm) og komprimer det med en platevibrator. Tykkelsen på dette laget bør være ca. 15-20 cm.

Trinn 4: Nivelleringslag

 1. Legg et avrettingslag av finere grus (0-8 mm) over det komprimerte grovgruslaget. Dette laget skal være ca. 4-5 cm tykt og også komprimeres. For lag som ikke kjøres på, og som ikke har grus fundament kan dette laget gjerne være 10-15cm.
  Avrettingslaget kan bestå av kalkstein eller porfyr (størrelse: 2-4 mm, 1-3 mm, eller 0-4 mm) eller siktet sand.
installasjon grusarmering

Trinn 5: Plasser grusarmeringen

 1. Legg ut grusarmeringsplatene over det komprimerte gruslaget. Begynn i et hjørne og jobb deg systematisk utover.
 2. Plasser armeringsmattene med overlappende geotekstil. Legg deretter ristene i halv-mursteinsbinding. Sørg for at platene ligger tett inntil hverandre for å unngå forskyvning.

Trinn 6: Skjær og tilpass

 1. Om det trenger å kuttes, kan en bruke en vinkelkutter eller kappemaskin. For mindre mengder kan også en håndsag benyttes.

Trinn 7: Fyll grusarmeringen

 1. Fyll grusarmeringsplatene med ønsket grustype. Hell grusen over platene og utjevn med spade slik at grusen fordeles likt over området.
 2. Grusen skal ligge cirka 1-2cm over mattene. (1cm for finere grus, 2 cm for grovere grus)
  Ikke komprimer gruslaget

Trinn 8: Inspeksjon og gjenfylling

 1. Inspiser etter noen uker, og legg til grus der det er nødvendig. Etter at grusen har satt seg, vil ikke videre komprimering forekomme.
Installasjon5678

Hva slags grus skal en velge

For applikasjoner som kjøres på anbefaler vi en grusstørrelse på 8 til 16 mm (mindre grustyper vil feste seg i hjulene, mens større størrelser er mindre estetisk). For bruk uten trafikk anbefaler vi en størrelse på 4 til 16 mm (mindre grustyper vil pulveriseres over tid).


Aktuelle produkter

Mork rett

ØNSKER DU RABATTER?

VÅRT NYHETSBREV HAR OFTE GODE TILBUD OG RABATTER TIL VÅRE LESERE!

Vårt nyhetsbrev sendes ukentlig, ofte med gode rabatter kun til våre lesere.