Installasjon av kastanjegjerde

gjerde på rull

1. Start med gjerdestolpene

Stolpene slåes ned med maksimalt 2 meters avstand, men aller helst 1,5meter.
Det er viktig at stolpene står godt om du skal ha glede av gjerdet lenge. For lavere høyder, 1m20 eller mindre, er det gjerne nok om stolpene er slått ned 30-40 cm. Vær dog oppmerksom på, at om gjerdet blir brukt som en barriere til for eksempel beitedyr eller annet som kan påfører gjerdet mye belastning, ønsker du gjerne 50cm.
Om ikke alle stolpene er mulig for denne dybden, bør du sørge for at noen stolper innimellom står godt.

 1. Start med en endestolpe eller et hjørne
 2. Strekk gjerne et tau i retningen du ønsker å installere gjerdet.
 3. Plasser ut og slå ned stolpene langs tauet, om det er brukt. Splittede stolper settes slik at den flate siden er mot gjerdet.
 4. Stolpene slåes ned til de står på høyde med den øverste flettede ståltråden. Dette er det estetisk vakreste syntes vi. Om ikke det er mulig, kan toppen på stolpen kuttes i ønsket høyde.

2. Montere kastanjegjerdet

Etter at stolpene er slått ned, er det tid for å sette opp gjerdet. Dette er den beste delen av arbeidet!
Et tips om du ikke har en medhjelper, er å bruke strips eller en hyssing for å binde gjerdet midlertidig fast til stolpene.

 1. Rull ut gjerdet langs stolpene. Den spissede enden skal opp
 2. Vipp opp gjerdet, og midlertidig fest det til noen av stolpene med strips eller ståltråd, så det ikke velter ned igjen.

  MERK! Rullene har alltid en ekstra lengde ståltråd på den ene enden. Vær nøye med at denne ender der du ønsker å fortsette gjerdet.
 3. Start med å feste gjerdet i enden med 2-3 skruer avhengig av høyden på gjerdet. Skru inn minimum 15cm fra topp\bunn slik at de ikke sprekker.
 4. Skru deretter fast den spilen som ligger inntil stolpen.
 5. Stram nå opp gjerdet til neste stolpe.
  – Om du har en hjelper, bruk en spade eller spett mellom spilene og stolpen, og bend spaden slik at gjerdet strammes godt opp.
  Kastanje og ståltråden er av høy kvalitet, og tåler mye. Alternativt kan du bruke hjelpemidler som jekkestropp.

Hvordan skjøte neste kastanjerull

Skjøte av gjerderullene gjøres enkelt:
For å feste neste rull av gjerdet, tvinn ut ståltråden og fjern siste spile på forrige rull. Tvinn deretter deretter ståltråden rundt første spile på neste rull.
Alternativt kan du feste den siste og første spilen sammen med ståltråd eller skruer.

Vi anbefaler den første måten.

3. Innstallere port

Har du kjøpt en port, skal du være ekstra nøye med stolpen denne står montert på.
Porten er solid, og trenger en godt forankret stolpe. Vi anbefaler om du ikke får denne minimum 40-60cm dypt, at du benytter deg av en sekk ferdigbetong for å sikre at denne står godt. Alternativ, eller i tillegg, kan du gjerne sette en skrå stolpe som avstiver mellom toppen av portstolpen og forrige stolpe.
For å unngå sprekker, er det anbefalt å forbore – til stabelhengsler benytter en 8mm trebor.

fransk kastanje
Mork rett

ØNSKER DU RABATTER?

VÅRT NYHETSBREV HAR OFTE GODE TILBUD OG RABATTER TIL VÅRE LESERE!

Vårt nyhetsbrev sendes ukentlig, ofte med gode rabatter kun til våre lesere.