Fransk Kastanjegjerde

De Franske kastanjegjerde er elegante, rette og med en spisset topp på spilene som er tvunnet stramt sammen av høy kvalitets galvanisert ståltråd. Spilene er litt slankere enn de engelske,, men er til gjengjeld mindre variasjon i spileavstanden.
De franske gjerdene kommer helt ned i 2-3cm spile-avstand.

Filters

 

Gjerdehøyde

Spileavstand

Lengde